Klufczyński co to znaczy

Nazwisko: Klufczyński. Ludzie o nazwisku Klufczyński w Polsce

Nazwisko Klufczyński

Pochodzenie Klufczyński: od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.


38 Polaków o nazwisku Klufczyński - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Klufczyński: Klufzcyński, Klufczowiyński, Klufczyńska, Klufczyńcki, Klufczyńcka, Klufczyńdzka, Klufczyńdzki, Klufczyńscy, Klufczyńksi, Klufczyńskia, Klufczyńskiowie.
Napisz E-mail: klufczynski@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na K