Krajewicz co to znaczy

Nazwisko: Krajewicz. Ludzie o nazwisku Krajewicz w Polsce

Nazwisko Krajewicz

Pochodzenie Krajewicz: 1393– w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kraj-, por. krajać ‘ciąć’, kraj ‘koniec, granica’, imię złożone typu Dzierżykraj.


71 Polaków o nazwisku Krajewicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Krajewicz: Krajewizc, Krajewiczowi, Krajewitz, Krajewitz, Krajewizc, Krajewicza, Krajewiczowie.
Napisz E-mail: krajewicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na K