Krasnożon co to znaczy

Nazwisko: Krasnożon. Ludzie o nazwisku Krasnożon w Polsce

Nazwisko Krasnożon

Pochodzenie Krasnożon: od krasa ‘piękno, uroda’, krasić ‘upiększać, maścić’, kraszać ‘krasić’; od gwarowego kraska ‘barwny ptak’.


8 Polaków o nazwisku Krasnożon - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Krasnożon: Krasnożona, Krasnożonowie.
Napisz E-mail: krasnozon@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na K