Kusinowicz co to znaczy

Nazwisko: Kusinowicz. Ludzie o nazwisku Kusinowicz w Polsce

Nazwisko Kusinowicz

Pochodzenie Kusinowicz: w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kus-, por. staropolskie kusy ‘krótki’, staropolskie kus ‘kęs’, kusić, niekiedy od bazy Kusz.


5 Polaków o nazwisku Kusinowicz - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Kusinowicz: Kusinowizc, Kusinowiczowi, Kusinowitz, Kusinowitz, Kusinowizc, Kusinowicza, Kusinowiczowie.
Napisz E-mail: kusinowicz@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na K