Szober

Nazwisko Szober

Pochodzenie Szober: od niemieckiej nazwy osobowej Schober, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schober ‘stóg, sterta’.


392 Polaków o nazwisku Szober - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Szober: