Zubil co to znaczy

Nazwisko: Zubil. Ludzie o nazwisku Zubil w Polsce

Nazwisko Zubil

Pochodzenie Zubil: (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.


0 Polaków o nazwisku Zubil - dane kontaktowe

Typowe błędy i pomyłki w pisowni nazwiska Zubil: Zubila, Zubilowie.
Napisz E-mail: zubil@

Strona: , , telefon.

Pozostali obywatele na Z