Częstowoj Kieradło co to znaczy

Imię: Częstowoj, nazwisko: Kieradło. Obywatel Kieradło Częstowoj informacje, Facebook, zdjęcia

Kim jest Kieradło Częstowoj

Pochodzenie nazwiska Kieradło: od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).


Pochodzenie imienia Częstowoj: Pochodzenia starosłowiańskiego. Znaczy: regularnie (albo bardzo) bawiący na wojnie.


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pana Kieradło Częstowoj: Kieradłoa, Kieradłoowie. Zcęstowoj.




Napisz E-mail: czestowoj-kieradlo@

Strona: , , telefon.