Alejew Dawid

Typowe błędy i pomyłki w pisowni pana Alejew Dawid:

Alejewa, Alejewowie,