Informacje o Drogomił Gdanietz

Kim jest Gdanietz Drogomił

Pochodzenie nazwiska Gdanietz: od nazwy miasta Gdańsk.


Pochodzenie imienia Drogomił: Pochodzenia starosłowiańskiego, znaczy: drogi i miły. Wspomniane w dokumentach z 1255 roku. ZDROBNIENIA: Miłek. Forma kobieca: Drogomiła.


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pana Gdanietz Drogomił: