Informacje o Hugon Hypiak

Kim jest Hypiak Hugon

Pochodzenie nazwiska Hypiak: od imienia Hipolit. Imię, znane w Polce od XIII wieku, pochodzi od greckiego imienia Hippólytos, od greckiego hippos ‘koń’ i lytós ‘rozwiązać’.


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pana Hypiak Hugon: