Bokało Beata

Typowe błędy i pomyłki w pisowni pani Bokało Beata:

Bokałoa, Bokałoowie,