Bryda Ignerski co to znaczy

Imię: Bryda, nazwisko: Ignerski. Obywatel Ignerski Bryda informacje, Facebook, zdjęcia

Kim jest Ignerski Bryda

Pochodzenie nazwiska Ignerski: od imienia Ignacy, to od łacińskiego Ignatius, niejasnego pochodzenia. Etymologia popularna łączy imię Ignatius z łacińskim ignis ‘ogień’. W Polsce imię znane od XIV wieku. Występowało jako Ignat, Ignac, Inac, Inat; na Kresach Wschodnich też Ignat, Ihnat, Hihnat, Hinat, Hinac, Huhnat.


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pani Ignerski Bryda: Ignerska, Ignercki, Ignercka, Ignerdzka, Ignerdzki, Ignerscy, Ignerksi, Ignerskia, Ignerskiowie.
Napisz E-mail: bryda-ignerski@

Strona: , , telefon.