Estera Niebieszczański co to znaczy

Imię: Estera, nazwisko: Niebieszczański. Obywatel Niebieszczański Estera informacje, Facebook

Kim jest Niebieszczański Estera

Pochodzenie nazwiska Niebieszczański: 1500 od nazwy miejscowej Niebieszczany (krośnieńskie, gmina Sanok).


Pochodzenie imienia Estera: Pochodzenia perskiego, od słowa ester (gwiazda). ZDROBNIENIA: Esterka. OBCE FORMY: Esther, Ester (ogólnie przyj. forma), Esthere, Hesther (z angielskiego:), Esterina (wł.), Esfira (ros.), Ester, Estera (czes., słowac.), Estera, Estir (połud.-słow.), Essi, Esteri (fiń.), Eszter (węg.).NAZWISKA:Estera, Esterkin, Esterman, Esterowicz, Esterski.PATRONKA:Estera, wg Starego Testamentu żona króla perskiego, Ksereksa I, która zapobiegła pogromowi swego ludu poprzez królewskiego wezyra Hamana. Wydarzenie to opisane jest w Księdze Estery. Księga ta została włączona do hebr. kanonu bibl., by usankcjonować żyd. święto Purim, w czasie którego jest odczytywana.ZNANE POSTACIE:Esterka, faworyta króla Kazimierza Wielkiego, matka jego synów Niemiry i Pełki. Estera Golde-Stróżecka, pol. i fr. działaczka polit. (1 VIII 18722 IX 1938).bohaterzy SZTUKI:Estera, piękna Żydówka, bohaterka biblijnej Księgi Estery. Estera Gobseck z powieści Blaski i nędze życia kurtyzany H. Balzaca (1839/1847). Estera z powieści I. Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina (1961).NA EKRANIE:Ekranizacja pow. Sztukmistrz z Lublina w reż. M. Golema (1979).W POEZJI:Rzadko się trafia to imię pachnące i gorące aż nadto,które nieraz za życia już hojną nagrodzone bywa opłatą.Imię szczęśliwe i szczęście niosące bliskim bez uszczerbku dla siebie,imię zapisane szczodrymi gwiazdami miłości na niebie. Kazimiera Iłłakowiczówna, Estera


Typowe błędy i pomyłki w pisowni pani Niebieszczański Estera: Niebieszzcański, Niebieszczowiański, Niebieszczańska, Niebieszczańcki, Niebieszczańcka, Niebieszczańdzka, Niebieszczańdzki, Niebieszczańscy, Niebieszczańksi, Niebieszczańskia, Niebieszczańskiowie. Estear.
Napisz E-mail: estera-niebieszczanski@

Strona: , , telefon.