stanław adamski co to znaczy

Co to jest ADAMSKI STANISŁAW biografia. kapłańskich zaangażowany w działalność socjalną w

Co znaczy ADAMSKI STANISŁAW

Definicja ADAMSKI STANISŁAW: (1875 - 1967) - biskup, działacz narodowy po święceniach kapłańskich zaangażowany w działalność socjalną w Wielkopolsce: przed I wojną światową sekretarz Związku Robotników Katolickich, prezes Związku Spółdzielni i dyrektor Księgarni św. Wojciecha; w l. 1918-1919 członek Komisariatu Naczelnej Porady Ludowej; działacz Chrześcijańskiej Demokracji i kolejno poseł na -> Sejm Ustawodawczy i senator RP (1922-1939); od 1930 biskup katowicki; w momencie II wojny światowej zalecał podporządkowanie się Górnoślązaków rejestracji dokonywanej poprzez policję, by powstrzymać groźbę wysiedleń; w 1941 wywieziony poprzez okupantów do Krakowa, skąd do Katowic powrócił w 1945; przeciwstawiał się masowym wysiedleniom z Górnego Śląska, przeprowadzanym w ramach akcji rehabilitacyjnej; atakowany poprzez władze komunistyczne pod zarzutem ugodowości w stosunku do okupanta hitlerowskiego; częściowo sparaliżowany w 1947, do 1956 nadal wpływał na życie swojej diecezji mimo wysiedlenia poprzez władze komunistyczne w 1952.

Definicje jak ADAMSKI STANISŁAW w Słownik definicji A .