agraryzm co to znaczy

Definicja AGRARYZM biografia. gospodarki jest rolnictwo, a najważniejszym producentem dóbr

Co znaczy AGRARYZM

Czym jest AGRARYZM: doktryna społeczno-polityczna głosząca, iż podstawą gospodarki jest rolnictwo, a najważniejszym producentem dóbr materialnych jest rolnik, kluczową zaś warstwą narodu są chłopi ("chłop potęgą jest i basta"); proponował tak zwany "trzecią drogę" w tworzeniu ustroju społeczno-ekonomicznego, między kapitalizmem i socjalizmem, którego podstawą miały być samodzielne gospodarstwa chłopskie, mechanizm spółdzielni rolniczych i przemysł przetwórczy; ogromny nacisk kładł na upowszechnianie oświaty na wsi i pielęgnowanie kultury ludowej; w Polsce kluczowymi teoretykami byli między innymi J. Dąbski, Stanisław Miłkowski, Zygmunt Zaleski; agrarystyczny charakter miały programy ZMW RP "Wici", PSL "Piast", SL, SL "Roch" i PSL w l. 1945-1947.

Słownik AUTORAMENT CUDZOZIEMSKI:
Historia typ wojsk zaciężnych w XVI-XVII w.; zaliczały się do niego następujące rodzaje wojsk: rajtaria, dragonia, piechota węgierska, pikinierzy agraryzm.
Słownik ARCHIDIECEZJA:
Historia metropolia) - kościelna jednostka administracyjna na czele z arcybiskupem, dzieląca się na diecezje; pierwsze arcybiskupstwo powstało w 1000 w Gnieźnie, składało się z diecezji: krakowskiej agraryzm.
Słownik AK:
Historia zobacz ARMIA KRAJOWA agraryzm.
Słownik AKCJA "OSTRA BRAMA":
Historia ARMIA KRAJOWA agraryzm.
Słownik ALCYATO JAN BAPTYSTA:
Historia dziennikarz, działacz polityczny; uczestnik stworzenia listopadowego; członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, emisariusz TDP w Wielkopolsce i Galicji; brał udział w przygotowaniu stworzenia agraryzm.

Definicje jak agraryzm w Biografia A .

  • Dodano:
  • Autor: