akcja katolicka co to znaczy

Co to jest AKCJA KATOLICKA biografia. encykliką Piusa X Il fermo proposito (1905); kluczowym jej

Co znaczy AKCJA KATOLICKA

Definicja AKCJA KATOLICKA: organizacja katolików świeckich formalnie zapoczątkowana encykliką Piusa X Il fermo proposito (1905); kluczowym jej celem było przeciwdziałanie postępującym procesom laicyzacji i sekularyzacji i uaktywnienie laikatu; w Polsce utworzona w 1930; w jej skład weszły istniejące dotychczas stowarzyszenia katolickie, między innymi Związek Katolicki, Liga Katolicka, lecz podstawowa działalność została oparta na 4 tak zwany kolumnach: Katolicki Związek Mężów, Katolicki Związek Kobiet, Katolicki Związek Młodzieży Męskiej, Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej, które prowadziły akcje odczytowe, szkoleniowe, wydawnicze i charytatywne; kierowana była poprzez Naczelny Instytut w Poznaniu, któremu podlegały instytucje diecezjalne; w 1937 liczyła około 615 tys. członków; główni działacze: ks. S. Adamski, ks. B. Kominek, A. Bniński; organ prasowy: "Ruch Katolicki".

Definicje jak AKCJA KATOLICKA w Słownik definicji A .