ltopada co to znaczy

Co to jest AKT 5 LISTOPADA biografia. generał-gubernatorów - niemieckiego H. von Beselera (w

Co znaczy AKT 5 LISTOPADA

Definicja AKT 5 LISTOPADA: dwa równobrzmiące manifesty ogłoszone w 1916 poprzez generał-gubernatorów - niemieckiego H. von Beselera (w Warszawie) i austro-węgierskiego - Karla von Kuka (w Lublinie) w imieniu cesarzy Wilhelma II i Franciszka Józefa; zapowiadał utworzenie samodzielnego państwa polskiego, bez określenia jego granic, z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem, z ziem polskich odebranych Rosji; zachęcał do tworzenia armii polskiej walczącej w ramach krajów centralnych; rozpoczął mechanizm tworzenia organów władzy: Tymczasowa Porada Stanu; wymusił na krajach Ententy zajęcie stanowiska w kwestii polskiej.

Definicje jak AKT 5 LISTOPADA w Słownik definicji A .