aleksander jagiellończyk co to znaczy

Co to jest ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK biografia. Habsburżanki; tron książęcy na Litwie objął w 1492

Co znaczy ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK

Definicja ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK: (1461-1506) - syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki; tron książęcy na Litwie objął w 1492, co oznaczało formalne zerwanie unii polsko-litewskiej; od 1501 władca polski; by pozyskać sobie możnowładców wydał przywilej mielnicki 1501 ( przywileje szlacheckie), na mocy którego rzeczywistą władzę objął możnowładczy senat - został zniesiony poprzez sejm w Radomiu w 1505, gdzie proklamowano konstytucję Nihil novi, która była efektem podjęcia współpracy króla ze średnią szlachtą; zatwierdził także tak zwany Statut Łaskiego; w polityce zewnętrznej prowadził wojnę z Moskwą (1492-1494, 1500-1503) i Mołdawią.

Definicje jak ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK w Słownik definicji A .