archeologiczne kultury co to znaczy

Co to jest ARCHEOLOGICZNE KULTURY biografia. zabytki archeologiczne, pochodzące z tego samego

Co znaczy ARCHEOLOGICZNE KULTURY

Definicja ARCHEOLOGICZNE KULTURY: zespół cech pozwalających powiązać w jedną grupę różne zabytki archeologiczne, pochodzące z tego samego okresu i występujące na określonym terytorium; nazwa nadawana od cech typowych znalezisk, na przykład kultura amfor kulistych, albo od miejscowości czy regionu, gdzie dokonano ważniejszych odkryć; na przykład kultura iwieńska, kultura łużycka; pierwszą dającą się wyodrębnić na ziemiach polskich kulturą jest kultura prądnicka (90-70 tys. lat p.n.e.); - pierwszą, która ogarnęła całą Polskę jest kultura łużycka (1300-400 p.n.e.) rozwijająca się w epoce brązu, którą uważane jest za wytworzoną poprzez ludność prasłowiańską.

Definicje jak ARCHEOLOGICZNE KULTURY w Słownik definicji A .