archidiecezja co to znaczy

Co to jest ARCHIDIECEZJA biografia. administracyjna na czele z arcybiskupem, dzieląca się na

Co znaczy ARCHIDIECEZJA

Definicja ARCHIDIECEZJA: (arcybiskupstwo, metropolia) - kościelna jednostka administracyjna na czele z arcybiskupem, dzieląca się na diecezje; pierwsze arcybiskupstwo powstało w 1000 w Gnieźnie, składało się z diecezji: krakowskiej, wrocławskiej, poznańskiej (?), kołobrzeskiej, nie uznane poprzez arcybiskupstwo magdeburskie aż do bulli z 1136, która potwierdzała układ zawarty na zjeździe w Merserburgu; drugie arcybiskupstwo powstało po przyłączeniu do Polski Rusi Halicko-Włodzimierskiej około 1367 w Haliczu, od 1414 we Lwowie; w 1783 w Mohylewie nowe arcybiskupstwo utworzono dla ziem wcielonych do Rosji; w 1818 powstało arcybiskupstwo warszawskie, a w 1821 przekształcono archidiecezję gnieźnieńską w gnieźnieńsko-poznańską; od 1925 istniały: gnieźnieńsko-poznańska, lwowska, warszawska, krakowska i wileńska; po 1945 (formalnie od 1986) istniały: gnieźnieńska, krakowska, poznańska, warszawska, wrocławska, lwowska (z diecezją przemyską) i wileńska (z diecezją łomżyńską); kolejna reorganizacja nastąpiła w 1993.

Definicje jak ARCHIDIECEZJA w Słownik definicji A .