artykuły henrykowskie co to znaczy

Co to jest ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE biografia. zasady ustrojowe Rzeczypospolitej (traktowane jako

Co znaczy ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE

Definicja ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE: sformułowane w czasie pierwszej wolnej elekcji podstawowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej (traktowane jako prawa fundamentalne) zaprzysięgane każdorazowo poprzez obieranego władcę; królowie elekcyjni uznawali nienaruszalność wolnej elekcji i zobowiązywali się do: zasięgania opinii senatu w kwestiach wojny i pokoju, nie zwoływania pospolitego ruszenia bez zgody sejmu, utrzymywania wojska kwarcianego, zwoływania co dwa lata sejmu, utrzymywania u swojego boku stałej porady złożonej z senatorów zwanych rezydentami; zawierały zasadę prawa szlachty do wypowiedzenia monarsze posłuszeństwa na wypadek nie przestrzegania zaprzysiężonych praw ( rokosz).

Definicje jak ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE w Słownik definicji A .