august wettin co to znaczy

Co to jest AUGUST II WETTIN biografia. 1694, władca Polski w l. 1697-1733; syn elektora saskiego

Co znaczy AUGUST II WETTIN

Definicja AUGUST II WETTIN: (Fryderyk August I Silny; 1670-1733) - elektor saski od 1694, władca Polski w l. 1697-1733; syn elektora saskiego Jana Jerzego III Wettina; po burzliwej elekcji w 1697 wybrany na króla Polski dzięki nacisku Rosji i dzięki licznym przekupstwom na kontrelekcji przeciwko francuskiemu księciu Franciszkowi Ludwikowi Conti, co zapoczątkowało personalną unię polsko-saską; dążąc do wzmocnienia swojej pozycji wplątał Rzeczypospolitą w wojnę północną (III); pokonany poprzez króla Szwecji Karola XII został zmuszony po klęsce pod Kliszowem i zajęciu Rzeczypospolitej i Saksonii poprzez wojska szwedzkie do abdykacji z tronu polskiego (1706) na rzecz Stanisława Leszczyńskiego; mimo opuszczenia tronu dalej popierany poprzez część szlachty polskiej, która zawiązała w jego obronie konfederację sandomierską; wrócił do Polski po klęsce Szwedów w bitwie pod Połtawą (1709), wprowadzając do Rzeczypospolitej wojska saskie; spowodowało to oskarżenia o chęć wprowadzenia władzy absolutnej i wywołało zawiązanie antysaksońskiej konfederacji tarnogrodzkiej; wsparcie konfederatów poprzez cara Rosji Piotra I Romanowa zmusiło Augusta II do rezygnacji z planów centralizacji państwa i zacieśnienia unii polsko-saskiej; na Sejmie Niemym w 1717 pod naciskiem rosyjskim doprowadzono do ugody: unia polsko-saska miała nadal posiadać tylko charakter personalny, ministrom saskim zabroniono podejmować decyzje w kwestiach Rzeczypospolitej, wojska saskie miały opuścić Polskę, a władca został zobowiązany do skrócenia swoich pobytów w Saksonii; do końca panowania August odsunął się już od prowadzenia czynnej działalności politycznej w Polsce starając się tylko zapewnić (po swojej śmierci) elekcyjny tron w Polsce swojemu synowi późniejszemu Augustowi III Wettinowi; w swych staraniach bezskutecznie zabiegał o poparcie Familii i dworów austriackiego i rosyjskiego; był znanym mecenasem kultury, a jego dwór w Dreźnie utrzymywany na wzór dworu króla Francji Ludwika XIV należał do najświetniejszych w ówczesnej Europie; słynął z nadzwyczajnej siły fizycznej, którą lubił się popisywać i stąd pochodził jego przydomek " silny"; znany był również z licznych miłostek, a liczba jego nieślubnych dzieci sięgała podobno aż 300.

Definicje jak AUGUST II WETTIN w Słownik definicji A .