august wettin co to znaczy

Co to jest AUGUST III WETTIN biografia. Polski w l. 1733-1763; syn Augusta II Mocnego i Eberhardyny

Co znaczy AUGUST III WETTIN

Definicja AUGUST III WETTIN: (Fryderyk August II; 1696-1763) - elektor saski i władca Polski w l. 1733-1763; syn Augusta II Mocnego i Eberhardyny, margrabianki bawarskiej; początkowo bez szans na sięgnięcie po tron Polski po śmierci ojca ze względu poparcia Francji dla Stanisława Leszczyńskiego, a Rosji i Austrii dla kandydatury infanta portugalskiego Dom Emanuela; wybór na elekcji 1733 Stanisława Leszczyńskiego i kontrelekcja cztery tygodnie potem Augusta III Wettina wywołały wybuch wojny o sukcesję polską, która mimo zwycięstwa Francji na zachodzie i wsparcia dla Leszczyńskiego większości szlachty polskiej, która zawiązała konfederację dzikowską, doprowadziła jednak (po rezygnacji z elekcji kandydata portugalskiego) do wprowadzenia na tron Polski Augusta III Wettina; jego panowanie należy do najgorszych okresów w dziejach Rzeczypospolitej, z racji na panoszący się w tym okresie bezrząd i przeniesienie punktu ciężkości w systemie władzy na sejmiki (prócz sejmu pacyfikacyjnego w 1736 nie odbył się żaden inny sejm) zdominowane kompletnie poprzez fakcje magnackie; najpotężniejsze z nich opierały się na konkurujących ze sobą rodach Czartoryskich ( Familia), Potockich, Mniszchów i Radziwiłłów; sam władca nie interesował się zbytnio rządami w Polsce, pozostawiając je swemu faworytowi, Henrykowi Brühlowi, co wywołało zaprzepaszczenie reformy państwa w latach czterdziestych, kiedy Rosja zaangażowana była w konflikt z Turcją; niepowodzenia Saksonii w wojnie siedmioletniej dodatkowo osłabiły pozycję króla w Rzeczypospolitej.

Definicje jak AUGUST III WETTIN w Słownik definicji A .