awangarda co to znaczy

Co to jest AWANGARDA biografia. antytradycjonalizmem, odejściem od konwencji realizmu i naturalizmu

Co znaczy AWANGARDA

Definicja AWANGARDA: kierunek w sztuce XX w. wyrażający się: antytradycjonalizmem, odejściem od konwencji realizmu i naturalizmu, poszukiwaniem nowych środków artystycznego przekazu; zalicza się do niego: formizm, kubizm, ekspresjonizm, futuryzm i dadaizm; w literaturze polskiej kierunek reprezentowany poprzez poetów i krytyków literackich skupionych wokół czasopism "Zwrotnica" i "Linia"; twórcą i teoretykiem tej ekipy był Tadeusz Peiper, pozostałymi członkami: Julian Przyboś, Jalu Kurek, Jan Brzękowski, Tytus Czyżewski, Bruno Jasieński, Aleksander Watt, Anatol Stern; poeci głosili zbliżenie poezji do życia i mowy potocznej, ukazanie człowieka na tle cywilizacji technicznej.

Definicje jak AWANGARDA w Słownik definicji A .