samuel jerzy bandtkie co to znaczy

Co to jest BANDTKIE JERZY SAMUEL biografia. nauczyciel języka polskiego i łaciny w gimnazjach

Co znaczy BANDTKIE JERZY SAMUEL

Definicja BANDTKIE JERZY SAMUEL: (1768-1835) - filolog, bibliotekarz; w l. 1798-1811 nauczyciel języka polskiego i łaciny w gimnazjach wrocławskich; od 1806 członek TPN; w 1811 został profesorem i dyrektorem biblioteki UJ; był badaczem historii i gwary śląskiej, wskazał na jej przynależność do j. polskiego, a Ślązaków do plemion słowiańskich; redaktor "Rozmaitości Nauk", "Pamiętnika Krakowskiego Nauk i Sztuk Pięknych"; autor: Historii biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Historii drukarń w Królestwie Polskim i Ogromnym Księstwie Litewskim, Informacje o j. polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach.

Definicje jak BANDTKIE JERZY SAMUEL w Słownik definicji B .