polski bank co to znaczy

Co to jest BANK POLSKI biografia. Polskiego K. Druckiego?Lubeckiego; wspierał rozwój gospodarczy

Co znaczy BANK POLSKI

Definicja BANK POLSKI: powstał w 1828 z inicjatywy ministra skarbu Królestwa Polskiego K. Druckiego?Lubeckiego; wspierał rozwój gospodarczy Królestwa; emitował kapitał; w 1868 przekształcony w warszawski kantor rosyjskiego Banku Państwowego.

Definicje jak BANK POLSKI w Słownik definicji B .