co to znaczy

Co to jest BAR biografia. dla utrzymania katolicyzmu, przywilejów szlachty i niezależności państwa

Co znaczy BAR

Definicja BAR: konfederacja - zawiązana 29 II 1768 w fortecy Bar na Podolu dla utrzymania katolicyzmu, przywilejów szlachty i niezależności państwa polskiego od mocarstw ościennych; mimo upadku Baru bronionego poprzez Józefa Pułaskiego (marszałek konfederacji) i Kazimierza Pułaskiego, walki przeciwko wojskom rosyjskim i oddziałom wiernym królowi Polski trwały na obszarze całej Rzeczypospolitej do 1772; ruch konfederatów na Ukrainie osłabiła koliwszczyzna, a nadzieje na konflikt rosyjsko?turecki, pomoc Francji i detronizację w 1790 Stanisława Augusta Poniatowskiego skończyły się fiaskiem; po nieudanej próbie porwania króla poprzez K. Pułaskiego w 1771 i zajęciu Krakowa i Częstochowy przewarzająca część przywódców udała się na emigrację, a Rosja przystała na pruską propozycję I rozbioru Polski; wojska konfederatów objęły około 200 tys. uczestników (jednokrotnie w polu nie było jednak więcej niż 10-20 tys.).

Definicje jak BAR w Słownik definicji B .