kazimierz barcikowski co to znaczy

Co to jest BARCIKOWSKI KAZIMIERZ biografia. w l. 1957-1963 był wiceprzewodniczącym, a w l. 1963

Co znaczy BARCIKOWSKI KAZIMIERZ

Definicja BARCIKOWSKI KAZIMIERZ: (ur. 1927) - ekonomista, działacz robotniczy i młodzieżowy; w l. 1957-1963 był wiceprzewodniczącym, a w l. 1963-1965 przewodniczącym ZG ZMW; od 1953 członek PZPR; od XII 1971 zastępca członka Biura Politycznego PZPR, a od IX 1980 do VII 1989 członek BP PZPR; poseł na sejm PRL 1965-1989; od X 1980 do XI 1985 był członkiem Porady Państwa, a od XI 1985 do VII 1989 zastępcą przewodniczącego Porady Państwa; w l. 1974-1977 minister rolnictwa; jako wicepremier (II-X 1980) podpisał porozumienia sierpniowe w Szczecinie (1980); po ogłoszeniu stanu wojennego należał do ścisłego kierownictwa PZPR.

Definicje jak BARCIKOWSKI KAZIMIERZ w Słownik definicji B .