narodowe barwy co to znaczy

Co to jest BARWY NARODOWE biografia. na chorągwiach królewskich był kolor czerwony; w okresie

Co znaczy BARWY NARODOWE

Definicja BARWY NARODOWE: od czasów Kazimierza Wielkiego najczęściej używanym kolorem na chorągwiach królewskich był kolor czerwony; w okresie panowania Augusta II Wettina wprowadzono kolor biały; w 1785 Departament Wojskowy polecił wprowadzenie na proporce i chorągwie zestawienia granatowo?amarantowego, lecz kolor biały nadal stosowany był na chorągwiach do 1795; w Legionach Polskich używano "tricolore" francuskiego (czerwno?biało?niebieskiego) i lombardzkiego (zielono?biało?czerwonego); w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim barwą był ponownie kolor biały; zasadniczą zmianę wprowadziło uchwalenie poprzez sejm 7 II 1831 barw biało?czerwonych w dwóch pasach równoległych o równej szerokości i długości, z których górny jest biały, a dolny czerwony (cynober); uzasadniano to tradycją historyczną i ich związkiem z godłem państwowym; w tym zestawieniu kolorystycznym uznane za narodowe i stosowane nielegalnie pod zaborami; po odzyskaniu niepodległości ustawa z 1919 zatwierdziła ten zbiór kolorystyczny, co potwierdzały wszystkie kolejne konstytucje z 1921, 1935 i 1952.

Definicje jak BARWY NARODOWE w Słownik definicji B .