chłopskie bataliony co to znaczy

Co to jest BATALIONY CHŁOPSKIE (BCH) biografia. na wiosnę 1941 na bazie organizowanej od połowy

Co znaczy BATALIONY CHŁOPSKIE (BCH)

Definicja BATALIONY CHŁOPSKIE (BCH): zbrojna organizacja konspiracyjna ruchu ludowego; powstały na wiosnę 1941 na bazie organizowanej od połowy 1940 poprzez SL "Roch" Chłopskiej Straży ("Chłostra"); jej żołnierzami byli raczej członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej "Wici" i część członków Centralnego Związku Młodej Wsi "Siew", działających wcześniej w Chłopskiej Organizacji Wolności "Racławice"; organem dowodzenia była Komenda Kluczowa, strukturę terytorialną oparto na przedwojennym podziale administracyjnym: okręg (woj.), podokręg, obwód (pow.), gmina, gromada; do poł. 1943 utworzono 10 okręgów; formowano 2 podstawowe rodzaje oddziałów: terytorialne organizujące samoobronę i wykonujące zadania bojowo?dywersyjne i taktyczne, ściśle wojskowe, przeznaczone do działań bojowych w momencie planowanego ogólnonarodowego stworzenia; w 1942 częściowo (około 50 tys.) wzięły udział w akcji scaleniowej AK; na przełomie 1942 i 1943, regularnie żywiołowo, powstawały oddziały partyzanckie (łącznie 69); kluczowym celem działalności bojowej była obrona wsi przed eksploatacją gospodarczą i terrorem okupanta (akcje przeciwkontyngentowe, obrona młodzieży przed wywózką, obrona wysiedlanych i pacyfikowanych wsi); na przełomie 1942 i 1943 podjęły walkę w obronie ludności pacyfikowanej Zamojszczyzny; w 1944 wybrane oddziały podjęły współpracę z AL, a po wyzwoleniu Lubelszczyzny część oddziałów, wbrew dyrektywom Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego, podporządkowała się PKWN, współtworząc między innymi MO; przewarzająca część jednak zachowywała lojalność wobec Rządu RP na uchodźstwie i trwała w biernej konspiracji; ostatecznie CKRL podjęło w III 1945 decyzję o ujawnieniu z dniem 2 IV 1945, jednak faktyczne rozwiązywanie organizacji rozpoczęto dopiero w IX 1945; w okresie największego rozwoju (marzec 1944) liczyły ((około 170 tys. żołnierzy; pełnomocnikiem do spraw BCh z ramienia CKRL był J. Niećko; komendantem kluczowym był F. Kamiński, szefami sztabu KG: do 1942 Kazimierz Banach, a następnie Stanisław Koter; organy prasowe: "Żywią i bronią", "Powstaniec" (przemianowany na "Chłostrę"), "Samopomoc Chłopska".

Definicje jak BATALIONY CHŁOPSKIE (BCH) w Słownik definicji B .