józef beck co to znaczy

Definicja BECK JÓZEF biografia. Brygady Legionów Polskich i POW; od 1918 w WP; w l. 1922-1923

Co znaczy BECK JÓZEF

Czym jest BECK JÓZEF: (1894-1944) - wojskowy, polityk; w l. 1914-1917 żołnierz I Brygady Legionów Polskich i POW; od 1918 w WP; w l. 1922-1923 attaché wojskowy we Francji; po ustąpieniu J. Piłsudskiego z funkcji Naczelnika Państwa pracował w bankowości; współorganizator zamachu majowego, po którym powrócił do polityki zostając szefem gabinetu J. Piłsudskiego; w 1930 został wicepremierem, a w l. 1932-1939 był ministrem spraw zagranicznych; dążył do tak zwany polityki równowagi, jest to zachowania niezależności zarówno wobec Moskwy i Berlina ( układy o nieagresji z 1932 i 1934) i utrzymania sojuszu z Francją; przeciwstawił się naciskom Hitlera zmierzającym do podporządkowania sobie Polski; po klęsce wrześniowej w 1939 internowany w Rumunii; autor wspomnień Ostatni raport.

Słownik BIBLIOTEKA ZAŁUSKICH:
Historia Rzeczypospolitej Załuskich) - pierwsza polska biblioteka publiczna otwarta w 1747 w Warszawie po połączeniu zbiorów braci Andrzeja Stanisława Załuskiego i Józefa Andrzeja Załuskiego; decydujący beck józef.
Słownik BATALIONY OBRONY NARODOWEJ:
Historia OBRONA NARODOWA beck józef.
Słownik BATU?CHAN:
Historia Czyngis?chana, odziedziczył Chorezm i Step Kipczacki; organizował zbrojne wyprawy przeciwko Rusi (1237), Węgrom, Chorwacji, Dalmacji; 1241 najechał Polskę, rozbił rycerstwo krakowskie w bitwie pod beck józef.
Słownik BOGOWIE SŁOWIAŃSCY:
Historia POGAŃSTWO beck józef.
Słownik BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZˇDEM (BBWR):
Historia polityczna utworzona przed wyborami do sejmu w 1928 poprzez sanację w celu skupienia zwolenników J. Piłsudskiego i umożliwienia im zwycięstwa w wyborach parlamentarnych; w jej skład weszło część beck józef.

Definicje jak beck józef w Biografia B .

  • Dodano:
  • Autor: