herbert bednorz co to znaczy

Co to jest BEDNORZ HERBERT biografia. biskupowi S. Adamskiemu jako koadiutor z prawem następstwa w

Co znaczy BEDNORZ HERBERT

Definicja BEDNORZ HERBERT: (1908-1989) - biskup; w 1950 przydzielony ciężko choremu biskupowi S. Adamskiemu jako koadiutor z prawem następstwa w diecezji katowickiej; w 1952 aresztowany poprzez UB i wydalony z diecezji, do której wrócił w IV 1956 (biskupem ordynariuszem pozostał do 1983); aktywny uczestnik II Soboru Watykańskiego (w komisji ds. laikatu i środków masowego przekazu); pragmatyk w stosunkach z komunistycznym krajem, dzięki czemu uzyskiwał zgodę władz na budowę nowych kościołów w diecezji

Definicje jak BEDNORZ HERBERT w Słownik definicji B .