bezpartyjny blok współpracy co to znaczy

Co to jest BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZˇDEM (BBWR) biografia. 1928 poprzez sanację w celu

Co znaczy BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZˇDEM (BBWR)

Definicja BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZˇDEM (BBWR): organizacja polityczna utworzona przed wyborami do sejmu w 1928 poprzez sanację w celu skupienia zwolenników J. Piłsudskiego i umożliwienia im zwycięstwa w wyborach parlamentarnych; w jej skład weszło część konserwatystów, Partia Pracy, Związek Naprawy Rzeczypospolitej, ekipy działaczy z PPS i NPR; głosiła hasła wzmocnienia władzy wykonawczej i większej samodzielności prezydenta wobec parlamentu; największy efekt w wyborach sejmowych odniosła w 1930 (55,6% manadatów); rozwiązana 30 X 1935; prezesem był W. Sławek.

Definicje jak BEZPARTYJNY BLOK WSPÓŁPRACY Z RZˇDEM (BBWR) w Słownik definicji B .