jagiellońska biblioteka co to znaczy

Co to jest BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA biografia. w kolegiach i bursach zbiory w poł. XVI w

Co znaczy BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA

Definicja BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA: powstała wspólnie z Akademią Krakowską w 1364; rozproszone w kolegiach i bursach zbiory w poł. XVI w. zgromadzono w Collegium Maius; w 1775 Komisja Nauki Narodowej włączyła do niej zbiory jezuickie; księgozbiór udostępniono publicznie w 1812; w drugiej poł. XIX w. stała się biblioteką narodową dzięki kierownictwu Jerzego Samuela Bandtkiego i Karola Estreichera; nowy gmach powstał w II Rzeczypospolitej, a zbiory nie uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej; do najcenniejszych zabytków należą: najstarszy odpis Bogurodzicy (pocz. XV w.), Kodeks Baltazara Behema, Acta Tomiciana i pierwodruk dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus�

Definicje jak BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA w Słownik definicji B .