bkup co to znaczy

Co to jest BISKUP biografia. stojący na czele prowincji kościelnej i rezydujący w jej stolicy

Co znaczy BISKUP

Definicja BISKUP: (z gr. episkopos - opiekun, nadzorca) - dostojnik kościelny stojący na czele prowincji kościelnej i rezydujący w jej stolicy zwanej diecezją jako jej bezpośredni zwierzchnik (ordynariusz), lub zastępca (sufragan); pierwszym biskupem był od 968 biskup misyjny Jordan podległy bezpośrednio papiestwu; do XIII w. biskupów nominował książę; potem wybierała go kapituła złożona z kanoników, a nominował papież - pierwszym wybranym poprzez kapitułę krakowską był Wincenty Kadłubek; od czasów Kazimierza Jagiellończyka władca decydował o powołaniu biskupów; w Rzeczypospolitej pierwsze miejsce honorowo zajmował biskup krakowski noszący tytuł księcia siewierskiego; wszyscy biskupi byli członkami najpierw porady królewskiej, a później Senatu.

Definicje jak BISKUP w Słownik definicji B .