biuro informacyjne partii co to znaczy

Co to jest BIURO INFORMACYJNE PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTN biografia. 22-27 IX 1947) dla

Co znaczy BIURO INFORMACYJNE PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTN

Definicja BIURO INFORMACYJNE PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTN: (Kominform) - powołane na naradzie w Szklarskiej Porębie (22-27 IX 1947) dla koordynacji działalności partii komunistycznych po rozwiązaniu III Międzynarodówki; w praktyce stało się narzędziem nacisku J. Stalina na stosunki wewnętrzne w tak zwany krajach demokracji ludowej i centralistycznego dyrygowania z Moskwy ich polityką wewnętrzną i zagraniczną w dobie zimnej wojny; w Polsce pod jego naciskiem doprowadzono do połączenia PPR i PPS w PZPR i usunięcia za tak zwany prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie W. Gomułki; siedziba B. znajdowała się początkowo w Belgradzie, później w Bukareszcie; rozwiązane w 1956.

Definicje jak BIURO INFORMACYJNE PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTN w Słownik definicji B .