jerzy borejsza co to znaczy

Co to jest BOREJSZA JERZY biografia. i działacz polityczny; od 1929 związany z KPP; w l. 1939-1940

Co znaczy BOREJSZA JERZY

Definicja BOREJSZA JERZY: właśc. Beniamin Goldberg (1905-1952) - dziennikarz, wydawca i działacz polityczny; od 1929 związany z KPP; w l. 1939-1940 był we Lwowie dyrektorem "Ossolineum"; w l. 1941-1944 w Armii Radzieckiej, a następnie w Armii Polskiej w ZSRR; był równocześnie redaktorem naczelnym organu ZPP "Wolna Polska"; w l. 1944-1945 był redaktorem naczelnym organu PKWN "Rzeczypospolita", a w l. 1948-1950 "Odrodzenia"; organizator i prezes Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej "Czytelnik"; pomysłodawca i organizator Wrocławskiego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju w VIII 1948; jeden z animatorów tak zwany "łagodnej rewolucji" mającej przyciągać środowiska intelektualistów do władzy komunistycznej; autor: Na rogatkach kultury polskiej.

Definicje jak BOREJSZA JERZY w Słownik definicji B .