branka co to znaczy

Co to jest BRANKA biografia. 14/15 I 1863 na podstawie list imiennych sporządzonych poprzez Z

Co znaczy BRANKA

Definicja BRANKA: pobór do wojska rosyjskiego przeprowadzony w Warszawie 14/15 I 1863 na podstawie list imiennych sporządzonych poprzez Z. Wielopolskiego i S. Muchanowa; inicjatorem był A. Wielopolski, który chciał rozbić Czerwonych i zapobiec wybuchowi stworzenia narodowego; w większości zagrożona była młodzież, która opuściła miasto formując pierwsze oddziały powstańcze; Czerwoni aby zapobiec poborowi na prowincji przyspieszyli termin wybuchu stworzenia z 25 I na 22 I 1863.

Definicje jak BRANKA w Słownik definicji B .