brześć co to znaczy

Co to jest BRZEŚĆ biografia. pomiędzy Niemcami i ich sojusznikami a Rosją Radziecką; na mocy tego

Co znaczy BRZEŚĆ

Definicja BRZEŚĆ: 1) pokój, podpisany 3 III 1918 w Brześciu nad Bugiem pomiędzy Niemcami i ich sojusznikami a Rosją Radziecką; na mocy tego traktatu bolszewicy wycofali się z Estonii, Łotwy, Litwy, Królestwa Polskiego, części Białorusi i Ukrainy i oddali Turcji Ardahanu, Batumi i Karsu; ponadto Rosja miała zdemobilizować armię i zapłacić 6 mld marek odszkodowania; podpisanie tego pokoju pozwoliło Niemcom zakończyć walkę na dwa fronty i przygotować ofensywę na Zachodzie a bolszewikom umocnić swą władzę w Rosji; 2) mechanizm polityczny w Warszawie 26 X 1931 - 13 I 1932, wytoczony poprzez władze sanacyjne przywódcom opozycji parlamentarnej Centrolewu, więzionym w IX-XII 1930 w twierdzy brzeskiej; oskarżeni zostali o przygotowanie zamachu stanu i zostali skazani na kary od 1,5 do 3 lat więzienia, między innymi S. Dubois, N. Barlicki, W. Korfanty, H. Lieberman, W. Witos; jeszcze przed uprawomocnieniem wyroku w X 1933 poprzez Sąd Najwyższy część oskarżonych ( między innymi Witos, Korfanty) udała się na czasową emigrację.

Definicje jak BRZEŚĆ w Słownik definicji B .