chłopi co to znaczy

Definicja CHŁOPI biografia. zwierząt; samodzielność chłopów ograniczano poprzez różnego rodzaju

Co znaczy CHŁOPI

Czym jest CHŁOPI: ludność wiejska zajmująca się uprawą roli i hodowlą zwierząt; samodzielność chłopów ograniczano poprzez różnego rodzaju powinności początkowo wobec plemienia, potem wobec pana feudalnego, od XI w. płacili także podatek na rzecz kościoła dziesięcinę; w XII/XIII w. ziemia była własnością feudała, a chłopi mieli jedynie prawo jej użytkowania; kolonizacja i osadnictwo na prawie niemieckim w XII-XIV w. wywołały ujednolicenie stosunków prawnych w tej warstwie ( lokacja wsi, prawo niemieckie), co wywołało wyłonienie się z nich jednego ze stanów w społeczeństwie feudalnym; od XIV w. stan już rozwarstwiony na: kmieci (posiadaczy samodzielnych gospodarstw), zagrodników (najemnicy, posiadacze domu i kawałka ziemi przeznaczonej na ogród) i czeladź (pracującą w gospodarstwach szlacheckich i kmiecych); początkową swobodę "wychodu" (prawa do opuszczania wsi) zastąpiło od przywileju w Piotrkowie w 1496 ( przywileje szlacheckie) przytwierdzenie chłopa do ziemi i poddaństwo (powzdanie) potwierdzane przed sądem grodzkim; poddaństwo i pańszczyzna doprowadziły do pojawienia się nowych grup chłopów: ludzi "luźnych" (bez stałego zajęcia, również włóczęgów i żebraków), "olędrów" (osadzani na Żuławach w Prusach Królewskich chłopi polscy i niemieccy, którzy zachowali wolność osobistą i samorząd), część chłopów na Podkarpaciu osiedlona była na podstawie tak zwany prawa wołoskiego (zamiast pańszczyzny płacili czynsz w formie dziesięciny z owiec i sera); ( Kozacy); przypadek chłopów etapowo zaczęła ulegać zmianie wskutek oczynszowania w XVIII w. i uwłaszczenia w XIX w.

Słownik CHRZEŚCIJAŃSKIE NARODOWE STRONNICTWO ROBOTNICZE:
Historia CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA chłopi.
Słownik CHEŁMOŃSKI JÓZEF:
Historia malarz; najwybitniejszy przedstawiciel realizmu w malarstwie polskim XIX w., któremu nadał specyficzny polski słowo, urzekający swym dynamizmem i symboliką odwołującą się do polskiego pejzażu; autor chłopi.
Słownik CUP:
Historia zobacz CENTRALNY URZˇD PLANOWANIA chłopi.
Słownik CZECHOSŁOWACKA BRYGADA OCHOTNICZA:
Historia LEGION CZECHÓW I SŁOWAKÓW W POLSCE chłopi.
Słownik CHŁOPICKI JÓZEF:
Historia generał; brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792; stworzeniu kościuszkowskim 1794; w l. 1797-1806 służył w Legionach Polskich; w l. 1808-1811 dowodził Legią Nadwiślańską w Hiszpanii; od 1815 w chłopi.

Definicje jak chłopi w Biografia C .

  • Dodano:
  • Autor: