ekonomie co to znaczy

Definicja EKONOMIE biografia. bezpośrednim zarządem króla jako tak zwany dobra stołowe. Co znaczy

Co znaczy EKONOMIE

Czym jest EKONOMIE: dobra wydzielone z królewszczyzn w 1590 i pozostające pod bezpośrednim zarządem króla jako tak zwany dobra stołowe.

Słownik ELEKCJA VIVENTE REGE:
Historia życia króla ) - wyboru takiego dokonano w 1529 za panowania Zygmunta I Starego na rzecz jego syna Zygmunta II Augusta, jednak w wyniku nacisku szlachty władca zobowiązał się do utrzymania w ekonomie.
Słownik EGZEKUCJA DÓBR:
Historia RUCH EGZEKUCYJNY ekonomie.
Słownik ELEKCJA:
Historia panującego poprzez członków dynastii albo ogół możnych, od XVI w. również poprzez szlachtę; przeprowadzana sporadycznie już w X-XIII w., regułą stała się od powołania w 1385 Władysława Jagiełły na ekonomie.
Słownik ESTREICHER KAROL:
Historia bibliograf, bibliotekarz, historyk; członek Polskiej Akademii Zdolności; w l. 1862-1868 bibliotekarz Szkoły Głównej w Warszawie; w l. 1868-1902 dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej; autor 22 tomów ekonomie.
Słownik EDYKTY REGULACYJNE:
Historia pruską drogę do kapitalizmu , ich efektem było uwłaszczenie chłopów w zaborze pruskim; 9 X 1807 zniesiono poddaństwo osobiste chłopów i wprowadzono wolny handel ziemią; 1808 - uwłaszczenie chłopów w ekonomie.

Definicje jak ekonomie w Biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: