elekcja co to znaczy

Definicja ELEKCJA biografia. ogół możnych, od XVI w. również poprzez szlachtę; przeprowadzana

Co znaczy ELEKCJA

Czym jest ELEKCJA: sposób wyboru panującego poprzez członków dynastii albo ogół możnych, od XVI w. również poprzez szlachtę; przeprowadzana sporadycznie już w X-XIII w., regułą stała się od powołania w 1385 Władysława Jagiełły na tron ( dziedziczenie tronu) do bezpotomnej śmierci Zygmunta II Augusta w obrębie dynastii Jagiellonów; w 1572 przyjęto zasadę elekcji wolnej (viritim) odrzucając elekcję vivente rege.

Słownik ENTUZJASTKI:
Historia w Królestwie Polskim od lat czterdziestych XIX w.; powiązane z konspiracją niepodległościową; prowadziły także działalność oświatową; skupione były wokół Przeglądu Naukowego ; kluczowe działaczki: N elekcja.
Słownik EKSPRESJONIZM POLSKI:
Historia kierunek artystyczno-literacki na pocz. XX w. nawiązujący do estetyki ekspresjonizmu niemieckiego; jego członkowie kładli nacisk na dualistyczną strukturę rzeczywistości, równocześnie duchową i elekcja.
Słownik EMIGRACJA ZAROBKOWA Z POLSKI:
Historia masowe pojawiła się w poł. XIX w. po zniesieniu pańszczyzny, obejmując raczej ludność wsi; regularnie miała charakter sezonowy; początkowo kierowała się raczej do Niemiec (chodzenie na saksy ), a w elekcja.
Słownik ELEKCJA VIRITIM:
Historia mąż z męża ) - przyjęta w momencie bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta zasada wyboru króla poprzez całą szlachtę w wolnej elekcji; w l. 1573-1795 odbyły się e. z udziałem następujących elekcja.
Słownik EGZEKUCJA DÓBR:
Historia RUCH EGZEKUCYJNY elekcja.

Definicje jak elekcja w Biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: