elżbieta łokietkówna co to znaczy

Co to jest ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA biografia. Roberta Andegaweńskiego, królowa węgierska 1320-1342

Co znaczy ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA

Definicja ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA: (1305-1380) - córka Władysława Łokietka, żona Karola Roberta Andegaweńskiego, królowa węgierska 1320-1342; sprawowała regencję w Polsce 1370-1379 w imieniu swojego syna Ludwika Węgierskiego; przyczyniła się do umocnienia sojuszu polsko-węgierskiego, w polityce wewnętrznej kontynuowała politykę brata Kazimierza Wielkiego.

Definicje jak ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA w Słownik definicji E .