emigracja zarobkowa polski co to znaczy

Definicja EMIGRACJA ZAROBKOWA Z POLSKI biografia. zniesieniu pańszczyzny, obejmując raczej ludność

Co znaczy EMIGRACJA ZAROBKOWA Z POLSKI

Czym jest EMIGRACJA ZAROBKOWA Z POLSKI: jako zdarzenie masowe pojawiła się w poł. XIX w. po zniesieniu pańszczyzny, obejmując raczej ludność wsi; regularnie miała charakter sezonowy; początkowo kierowała się raczej do Niemiec (chodzenie "na saksy"), a w drugiej poł. XIX w. nasiliła się emigracja zamorska; do 1914 z ziem zaboru pruskiego wyjechało: w głąb Niemiec - około 650 tys. osób, do USA - około 600 tys.; z zaboru rosyjskiego: do USA i Brazylii - ponad 750 tys.; z zaboru austriackiego: do USA - około 600 tys. osób; w l. 1918-1939 emigracja zarobkowa (stała i sezonowa) objęła ponad 1,5 mln osób, a kluczowymi państwami docelowymi w okolicy USA i Brazylii były Francja i Belgia; potencjalny ruch emigracyjny po 1945 był wstrzymywany restrykcyjną polityką wyjazdową władz państwowych i dopiero po 1956 mógł się odnowić; w l. 1956-1980 wyemigrowało na stałe około 800 tys. osób; ogromna fala emigracyjna miała miejsce w latach osiemdziesiątych, kiedy to państwo opuściło około 1 mln osób, a kluczowymi państwami osiedleńczymi były państwa Europy Zachodniej, USA, Kanada, RPA i Australia.

Słownik EREMICI:
Historia pustelnicy, zakonnicy pozostający w odosobnieniu, w kościele katolickim między innymi zakony kamedułów, kartuzów ( zakony emigracja zarobkowa z polski.
Słownik ELŻBIETA RAKUSZANKA:
Historia cesarza Niemiec Albrechta II Habsburga, żona Kazimierza Jagiellończyka, matka trzech królów polskich: Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta, i króla Czech i Węgier Władysława, stąd przydomek matka emigracja zarobkowa z polski.
Słownik ELEKCJA:
Historia panującego poprzez członków dynastii albo ogół możnych, od XVI w. również poprzez szlachtę; przeprowadzana sporadycznie już w X-XIII w., regułą stała się od powołania w 1385 Władysława Jagiełły na emigracja zarobkowa z polski.
Słownik ENDECJA:
Historia Narodowej Demokracji; zobacz; LIGA NARODOWA; OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY; OBÓZ WIELKIEJ POLSKI; RUCH NARODOWY; STRONNICTWO NARODOWE; STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE; ZWIˇZEK LUDOWO-NARODOWY emigracja zarobkowa z polski.
Słownik ELEKCJA VIVENTE REGE:
Historia życia króla ) - wyboru takiego dokonano w 1529 za panowania Zygmunta I Starego na rzecz jego syna Zygmunta II Augusta, jednak w wyniku nacisku szlachty władca zobowiązał się do utrzymania w emigracja zarobkowa z polski.

Definicje jak emigracja zarobkowa z polski w Biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: