epoka kamienia co to znaczy

Co to jest EPOKA KAMIENIA biografia. i na ziemiach polskich od 350 tys. do 1700 p.n.e. Obejmuje

Co znaczy EPOKA KAMIENIA

Definicja EPOKA KAMIENIA: najstarszy moment dziejów ludzkości, przypadający w Europie i na ziemiach polskich od 350 tys. do 1700 p.n.e. Obejmuje faza wyodrębnienia się człowieka ze świata zwierzęcego do momentu zastosowania pierwszych metali; dzieli się na trzy okresy: paleolit, mezolit, neolit.

Definicje jak EPOKA KAMIENIA w Słownik definicji E .