erazmianie co to znaczy

Definicja ERAZMIANIE biografia. się do poglądów humanistycznych Erazma z Rotterdamu; mocny wpływ na

Co znaczy ERAZMIANIE

Czym jest ERAZMIANIE: nieformalne koło artystyczno-literackie w XVI w. odwołujące się do poglądów humanistycznych Erazma z Rotterdamu; mocny wpływ na ich postawy wywarła również idea irenizmu, koncepcji teologicznej dążącej do zniesienia rozbicia wyznaniowego przez ustępstwa doktrynalne; do koła należeli między innymi: Kallimach, Andrzej Krzycki, Jan Dantyszek, Andrzej Frycz Modrzewski, Jan Kochanowski, Stanisław Hozjusz.

Słownik ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA:
Historia Władysława Łokietka, żona Karola Roberta Andegaweńskiego, królowa węgierska 1320-1342; sprawowała regencję w Polsce 1370-1379 w imieniu swojego syna Ludwika Węgierskiego; przyczyniła się do erazmianie.
Słownik ENDECJA:
Historia Narodowej Demokracji; zobacz; LIGA NARODOWA; OBÓZ NARODOWO-RADYKALNY; OBÓZ WIELKIEJ POLSKI; RUCH NARODOWY; STRONNICTWO NARODOWE; STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE; ZWIˇZEK LUDOWO-NARODOWY erazmianie.
Słownik EPOKA ŻELAZA:
Historia charakteryzująca się powszechnym użyciem żelaza do produkcji broni i elementów codziennego użytku; początek tej epoki w Europie i na ziemiach polskich przypada na VIII-VII w. p.n.e. i związany jest z erazmianie.
Słownik EDELMAN MAREK:
Historia działacz socjalny, żołnierz konspiracji, doktor; członek Bundu; zastępca komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej; w momencie stworzenia w getcie warszawskim po śmierci M. Anielewicza ostatni erazmianie.
Słownik ELEKCJA:
Historia panującego poprzez członków dynastii albo ogół możnych, od XVI w. również poprzez szlachtę; przeprowadzana sporadycznie już w X-XIII w., regułą stała się od powołania w 1385 Władysława Jagiełły na erazmianie.

Definicje jak erazmianie w Biografia E .

  • Dodano:
  • Autor: