federacja socjaltycznych co to znaczy

Co to jest FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIˇZKÓW MŁODZIEŻY POL biografia. skupiała Związek Młodzieży

Co znaczy FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIˇZKÓW MŁODZIEŻY POL

Definicja FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIˇZKÓW MŁODZIEŻY POL: zrzeszenie organizacji młodzieżowych; powstało 11 IV 1973; skupiała Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego, Socjalistyczny Związek Młodzieży Wojskowej; w 1976 była organizatorem Europejskiego Spotkania Młodzieży i Studentów w Warszawie; istniała do 1981; przewodniczący Porady Głównej: S. Ciosek (1973-1975), Z. Kurowski (1975-1977), K. Trębaczkiewicz (1977-1980), A. Kołtek (1980-1981).

Definicje jak FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIˇZKÓW MŁODZIEŻY POL w Słownik definicji F .