feudał co to znaczy

Definicja FEUDAŁ biografia. opiekę - sprawował władzę nad uzależnionym od siebie wasalem. Co znaczy

Co znaczy FEUDAŁ

Czym jest FEUDAŁ: właściciel feudum; na mocy hołdu - aktu oddania się w opiekę - sprawował władzę nad uzależnionym od siebie wasalem.

Słownik FUTURYZM POLSKI:
Historia kierunek artystyczno-literacki na początku XX w. nawiązujący do estetyki futuryzmu włoskiego i rosyjskiego; demistyfikował stereotypy i atakował normy i wartości mieszczańskiego społeczeństwa; starał feudał.
Słownik FEDERACYJNY PROGRAM:
Historia i wykonywana w l. 1918-1920 poprzez J. Piłsudskiego; nawiązywał do tradycji jagiellońskiej i koncepcji unii hadziackiej z 1656; zakładał zbudowanie po 1918 federacyjnego organizmu państwowego gdzie feudał.
Słownik FITELBERG GRZEGORZ:
Historia z najwybitniejszych polskich kompozytorów i dyrygentów XX w.; kierował orkiestrą Filharmonii Warszawskiej, Opery w Wiedniu i Ogromną Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach; autor feudał.
Słownik FRANCISZKANIE:
Historia ZAKONY feudał.
Słownik FORMIŚCI POLSCY:
Historia malarstwie polskim założona w 1917 (pierwotnie używała nazwy Ekspresjoniści Polscy); jej przedstawiciele dążyli do czystego piękna pokazującego uczucia; w ich czasopiśmie Formiści drukowali także feudał.

Definicje jak feudał w Biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: