władysław folkierski co to znaczy

Definicja FOLKIERSKI WŁADYSŁAW biografia. UJ 1920-1939; od 1928 działacz SN i OWP; w l. 1937-1939

Co znaczy FOLKIERSKI WŁADYSŁAW

Czym jest FOLKIERSKI WŁADYSŁAW: (1890-1961) - działacz ruchu narodowego, romanista, prof. UJ 1920-1939; od 1928 działacz SN i OWP; w l. 1937-1939 prezes Porady Naczelnej SN; 1940-1941 członek Porady Narodowej, 1944 minister; po 1945 członek Komitetu Politycznego SN na emigracji i Porady Jedności Narodowej; wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego na obczyźnie.

Słownik FELDMAN WILHELM:
Historia polityk, dziennikarz, historyk literatury; tata Józefa; zwolennik i propagator całkowitej asymilacji Żydów na ziemiach polskich; był jednym z założycieli TKSSN; pracownik biura prasowego departamentu folkierski władysław.
Słownik FRONT NARODOWY:
Historia FRONT JEDNOŚCI NARODU folkierski władysław.
Słownik FUNDUSZ KOŚCIELNY:
Historia utworzony 20 III 1950, częściowo z przejętych poprzez kraj majątków związków wyznaniowych i dotacji; przeznaczony na potrzeby kościołów i cele charytatywne folkierski władysław.
Słownik FLOTA KAPERSKA:
Historia strażnikami morza (custodes maris); flota złożona ze statków, których właściciele na podstawie tak zwany listów przepowiednich zaciągali się na służbę po jednej ze stron prowadzących wojnę i pod ich folkierski władysław.
Słownik FAMILIA:
Historia skupiona wokół rodziny Czartoryskich w XVIII w.; nazwa zwyczajowa Familia powstała za panowania Augusta II Wettina; dążyła do reform w Rzeczypospolitej współpracując początkowo z Augustem III folkierski władysław.

Definicje jak folkierski władysław w Biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: