polscy formiści co to znaczy

Definicja FORMIŚCI POLSCY biografia. pierwotnie używała nazwy Ekspresjoniści Polscy); jej

Co znaczy FORMIŚCI POLSCY

Czym jest FORMIŚCI POLSCY: ekipa artystyczna w malarstwie polskim założona w 1917 (pierwotnie używała nazwy Ekspresjoniści Polscy); jej przedstawiciele dążyli do "czystego piękna" pokazującego uczucia; w ich czasopiśmie "Formiści" drukowali także poeci polskiego futuryzmu; członkowie ekipy: L. Chwistek ("Szermierka"), T. Czyżewski ("Martwa natura ze skrzypcami"), Z. Pronaszko ("Ucieczka do Egiptu"), A. Pronaszko, S. I. Witkiewicz.

Słownik FSZMP:
Historia zobacz FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIˇZKÓW MŁODZIEŻY POLSKIEJ formiści polscy.
Słownik FLOTTWELL EDUARD HEINRICH:
Historia polityk pruski; w l. 1830-1841 naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; dążył do germanizacji Poznańskiego poprzez popieranie kolonizacji (wyznaczył mln talarów na wykup folwarków z rąk formiści polscy.
Słownik FRONT JEDNOŚCI NARODU (FJN):
Historia polityczna utworzona w 1952 jako Front Narodowy; obejmował partie polityczne, związki zawodowe i inne organizacje socjalne; podporządkowany PZPR i realizujący jej cele; uczestniczył w przeprowadzaniu formiści polscy.
Słownik FEDERACJA SOCJALISTYCZNYCH ZWIˇZKÓW MŁODZIEŻY POL:
Historia organizacji młodzieżowych; powstało 11 IV 1973; skupiała Związek Młodzieży Socjalistycznej, Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, Socjalistyczny Związek Studentów Polskich, Związek Harcerstwa formiści polscy.
Słownik FRONT MORGES:
Historia działaczy centrowych w l. 1936-1938; jego celem było skonsolidowanie opozycji przeciw tendencjom autorytarnym i polityce zagranicznej obozu rządzącego ( sanacja); został zainicjowany poprzez gen. W formiści polscy.

Definicje jak formiści polscy w Biografia F .

  • Dodano:
  • Autor: